Auteur: Peter

0 commentsFinancieel

Schenken onder voorwaarden

Om problemen te voorkómen, kunt u allerlei voorwaarden aan een schenking verbinden. In deze paragraaf behandelen we de uitsluitingsclausule en het instellen van een bewind. In par. 5.2a leest u over een herroepelijke schenking en in par. 5.3a over de tweetrapsschenking.  4.3 a Uitsluitingsclausule  In par. 3.4a heeft u kunnen lezen dat als iemand trouwt ….  Read More

0 commentsFinancieel

Manieren om te schenken

De eenvoudigste manier om geld te schenken is het bedrag aan de begiftigde te geven of via de bank naar hem over te maken. Dit wordt ook wel  een ‘schenking in contanten’ genoemd. Het aardige daarvan is dat de ouders zelf kunnen zien hoe hun kind profijt heeft van de schenking.  Maar u kunt ook ….  Read More

0 commentsFinancieel

Schenkbelasting

Wie een schenking krijgt, moet daarover schenkbelasting betalen. Er hoeft alleen schenkbelasting te worden betaald over het gedeelte van de schenking dat uitstijgt boven de vrijstelling (zie par. 4.1b).  4.1 a Tarieven  De schenkbelasting is een percentage van de waarde van de schenking. Welk percentage wordt geheven over het niet-vrijgestelde gedeelte van  de schenking, hangt ….  Read More