Waardedaling woning

Tot 2008 gold beleggen in huizen als een veilige investering; de huizenprijzen waren sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk alleen maar gestegen. Maar na de top in 2008 is de gemiddelde verkoopprijs in vijf jaar tijd met bijna 20% gedaald. Onder invloed van deflatie, vergrijzing en krimp moeten we er rekening mee houden dat de huizenprijzen nog verder kunnen dalen. Heel wat woningen staan momenteel ‘onder water’ en dat zal niet snel veranderen.  

5.4 a Lening kan niet geheel worden afgelost 

Een geldlening voor een eigen woning wordt vaak voor een lange looptijd aangegaan. Doorgaans voor 30 jaar, de tijd waarbinnen de schuld moet  zijn afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. 

Stel dat de woning wordt verkocht. Bij een hypothecaire geldlening moet de restschuld dan doorgaans worden afgelost. Maar ook bij  geldleningen zonder hypotheekrecht wordt dat vaak bedongen. Als de woning inmiddels in waarde is gedaald, kan dit tot problemen leiden. 

 Restschuld 

Piet en Marie lenen in 2015 van Piets ouders €300.000 en kopen hiervan een woning in Groningen. Vijf jaar later krijgt Piet een baan in Maastricht. Omdat 

Piet met een jaarcontract begint, gaan ze daar voorlopig huren. Er is dan € 30.000 afgelost. De woning wordt verkocht en blijkt 15% in waarde (€45.000) te  zijn gedaald. Waar halen Piet en Marie nu €15.000 (€45.000 – €30.000) vandaan om de restschuld af te kunnen lossen? 

Zolang men niet verhuist, werkloos raakt of gaat scheiden en netjes zijn rente en aflossing blijft betalen, leidt een waardedaling niet direct tot problemen. Doet zo’n situatie zich wel voor, dan moet de schuldeiser, als het huis als onderpand dient, er rekening mee houden dat bij  gedwongen verkoop niet de hele restschuld kan worden teruggehaald. 

In de situatie van de familiebank is het voordeel dat met ouders meestal soepelere afspraken kunnen worden gemaakt dan met een bank. Ook kunnen ouders als ze daartoe bereid zijn en hun vermogen dat toelaat, gaan kwijtschelden op de geldlening. Of ze kunnen besluiten de looptijd van de lening te verlengen. Dit laatste kan wel fiscale consequenties hebben voor de hypotheekrenteaftrek. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *