Schenken als onderdeel van estate planning

De familiebank is er primair op gericht om geld ter beschikking te stellen aan familieleden die geld nodig hebben, bijvoorbeeld om een eigen huis  te kopen. Dit laat zich in veel gevallen combineren met mogelijkheden om de in de toekomst verschuldigde erfbelasting te beperken. 

De meeste mensen willen dat bij hun overlijden de overgang van vermogen zodanig plaatsvindt dat zo min mogelijk erfbelasting verschuldigd is. 

Op het eerste gezicht lijkt de familiebank daarvoor minder geschikt. Immers, van geld uitlenen worden de ouders niet armer en het kind niet rijker. 

Integendeel: de rente die het kind aan de ouders moet betalen, is geld de verkeerde kant uitsturen. Toch kan de familiebank wel degelijk een rol spelen in het kader van estate planning. Bijvoorbeeld doordat de ouders geleidelijk een gedeelte van hun vordering kwijtschelden. Zie het voorbeeld in het kader.  

 Win-win 

Piet en Marie kopen een woning van €240.000. Ze lenen dit bedrag van de ouders van Piet. Ze vestigen een hypotheekrecht op de woning (waarbij Piets ouders de hypotheekhouder zijn). Van hun hypotheekadviseur hebben ze een overzicht ontvangen waaruit blijkt dat de meeste banken in een vergelijkbare 

 situatie ongeveer 3% rente zouden rekenen. Piet en Marie betalen jaarlijks 3% x €240.000 = €7200 rente aan Piets ouders. 

Piet heeft een goede baan en betaalt 52% inkomstenbelasting over een groot deel van zijn inkomsten. Hij heeft €3744 hypotheekrenteaftrek. Netto betaalt hij dus maar €3456. De ouders van Piet schenken dit bedrag elk jaar aan Piet. Omdat ouders jaarlijks belastingvrij €5277 aan hun  kind kunnen schenken, is deze schenking niet belast met schenkbelasting. Piet heeft in dat opzicht per saldo geen maandlasten, terwijl de ouders van Piet een rendement hebben van 3%. 

4.5 a Testament 

Schenken kan een goede manier zijn om de toekomstige erfbelasting te beperken. Maar besparing op de erfbelasting begint over het algemeen bij  een goed testament. 

In 2003 is het erfrecht ingrijpend gewijzigd. In 2010 is de successiewet herzien. De wetswijzigingen hebben geleid tot nieuwe mogelijkheden op het gebied van besparing van erfbelasting. Keerzijde is dat veel oudere testamenten in fiscaal opzicht niet meer optimaal uitwerken. Het advies is daarom om uw testament minimaal eens in de vijf jaar samen met de notaris te bekijken. Want niet alleen de wetgeving kan veranderd zijn, maar ook  de omvang en samenstelling van uw vermogen of uw familiesituatie. 

Daarnaast is het verstandig om uw testament en schenkingen op elkaar af te stemmen. De bepalingen die bij de afzonderlijke regelingen zijn opgenomen, kunnen elkaar overlappen of zelfs tegenspreken. 

Als u geld wilt lenen of een schenking wilt doen, is het goed om zowel uw eigen situatie te bekijken als die van uw kind. Daarbij moet u niet alleen rekening houden met de actuele fiscale regels, maar ook met toekomstige onverwachte situaties die zich kunnen voordoen. Dat kan veel problemen voorkómen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *