Kind overlijdt

5.3a Na schenken 

Herroepen      

Als een kind voor de ouders zou komen te overlijden, kan dat een reden zijn om een schenking terug te draaien. Als een kind geen echtgenoot of kinderen heeft, zijn ouders op grond van de wet erfgenamen van het kind, samen met diens broers en zussen. Ouders zullen op zo’n moment hun eigen schenking geheel of gedeeltelijk erven. Over de erfenis moet erfbelasting worden betaald voor zover het bedrag boven hun vrijstelling van €47.477 uitkomt. Door de schenking te herroepen, valt de schenking niet in de erfenis van het vooroverleden kind en kan dus erfbelasting worden bespaard. 

Tweetrapsschenking      

Door een tweetrapsregeling op te nemen bij de schenking, kunt u voorkomen dat de partner van uw kind het door u aan uw kind geschonken bedrag erft als uw kind overlijdt. Een dergelijke regeling wordt tweetrapsschenking genoemd. Bij deze regeling wijst u zelf de opvolger van de schenking aan. Dat kunnen bijvoorbeeld de kleinkinderen zijn, of de broers en zusters van uw kind. 

 Naar de kleinkinderen 

Mara krijgt een schenking van haar ouders, waarbij een tweetrapsregeling van toepassing is. Haar ouders hebben daarmee geregeld dat als Mara overlijdt, niet haar echtgenoot de schenking ontvangt, maar de kleinkinderen. Omdat de kleinkinderen de schenking niet van Mara krijgen maar (via een omweg) van hun grootouders, wordt de schenking niet belast tegen 10 of 20%, maar tegen 18 of 36%. Bovendien verkrijgen de kinderen van Mara in dat geval niet krachtens erfrecht, maar krachtens schenking, waardoor de vrijstelling lager is. Laat u zich daarom ook altijd goed adviseren over de fiscale consequenties van een tweetrapsschenking.  

5.3 b Na lenen 

Na overlijden van het kind is de geldlening een schuld in zijn nalatenschap. De woning van het kind en de geldlening gaan over op de erfgenamen. Als het kind geen testament heeft, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Als een kind ongehuwd overlijdt en geen kinderen heeft, zullen zijn ouders,  broers en zussen de erfgenamen zijn. De ouders erven dus een schuld aan zichzelf. 

Als het kind gehuwd is, zullen de echtgenoot met de eventuele kinderen erfgenaam zijn. Op grond van de ‘wettelijke verdeling’ gaan alle  bezittingen en schulden over op de echtgenoot en kunnen de kinderen hun erfdeel pas opeisen als de echtgenoot is overleden. 

De lening van de ouders zal door de echtgenoot moeten worden afgelost, eventueel uit de verkoopopbrengst van de woning of via de uitkering van  een eventuele overlijdensrisicoverzekering. De woning, of het restant van de verkoopopbrengst daarvan, is voor de erfgenamen. 

Voor de erfbelasting maakt het geen verschil of een kind geld heeft geleend bij de ouders of bij een bank. De geldlening wordt in mindering gebracht op de waarde van de woning voordat erfbelasting word     t geheven. Als een kind zelf zijn erfgenamen wil aanwijzen, moet hij een testament laten opstellen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *