Kind komt in financiële moeilijkheden

Als iets onverwachts gebeurt in de situatie van het kind zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of faillissement, kan dat grote invloed hebben op zijn inkomen en vermogen. Het is verstandig om ook met deze zaken rekening te houden. 

5.2 a Na schenken 

‘Eens geschonken, blijft geschonken’, luidt het gezegde. Maar dit geldt niet voor schenkingen die herroepelijk zijn gedaan. Bij een herroepelijke schenking is het mogelijk om de schenking achteraf terug te draaien. Dat kan handig zijn als het kind in financiële moeilijkheden dreigt te komen  (zie de paragrafen hierna). 

Een schenking is alleen herroepelijk als dat bij het doen van de schenking is vastgelegd. De herroepelijkheid kan niet later worden toegevoegd. Als u een herroepelijke schenking wilt doen, is het raadzaam dit in een notariële akte te laten vastleggen. Overigens moet u nog maar afwachten of u het geschonken bedrag ook daadwerkelijk terugkrijgt als u de schenking herroept. Als het kind het geschonken geld bijvoorbeeld in zijn woning heeft geïnvesteerd, zal hij het geschonken bedrag niet zomaar kunnen terugbetalen.  

Werkloosheid      

Als het kind zijn baan is kwijtgeraakt en geen recht (meer) heeft op een WW-uitkering, zal eerst het eigen vermogen – en dus de schenking – moeten worden aangesproken voordat het kind recht heeft op een bijstandsuitkering. Door de schenking te herroepen vormt deze geen belemmering meer voor de bijstand.  

Faillissement      

Ook een dreigend faillissement van het kind kan een reden zijn om de schenking te herroepen. Door de schenking terug te draaien als het kind failliet dreigt te gaan, valt de schenking niet in handen van schuldeisers van het kind. Dit geldt ook voor de schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP). 

5.2b Na lenen 

Werkloosheid      

Ook hiervoor geldt dat in principe weinig aan de situatie verandert als het kind de rentelasten en aflossingen van de geldlening kan blijven betalen. Als dat lastig is, kunnen de ouders overwegen deze kosten terug te schenken. 

Faillissement      

Faillissement van een kind kan een reden zijn voor ouders om de lening op te eisen. Niet om het uw kind nog moeilijker te maken, maar om te voorkomen dat de opbrengst van de woning alleen bij de andere schuldeisers terechtkomt. Een geldlening met de zekerheidstelling in de vorm van een hypotheek geeft ouders voorrang boven schuldeisers zonder hypothecaire zekerheid. Meer daarover leest u in par. 3.5d.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *