‘(Even) meetekenen’ (persoonlijke zekerheidsrechten)

Een bank die geld uitleent, wil graag zekerheden hebben voor het geval dat de schuldenaar zijn schuld niet aflost of de rente niet betaalt. Een bekende vorm van zekerheid voor de bank is de hypotheek: als de schuldenaar zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, mag de bank – ook al is zij geen eigenaar van de woning – de woning via een notaris laten verkopen (‘executeren’) om vervolgens, met voorrang boven de andere schuldeisers, met de verkoopopbrengst de schuld af te lossen. 

Andere zekerheden waar de bank zich graag van bedient zijn medeschuldenaarschap (garantstelling) en borgstelling. De bank vraagt dan iemand  om ‘(even) mee te tekenen’. 

Als iemand borg of medeschuldenaar wordt, is hij, naast degene die het geld heeft geleend, aansprakelijk voor de terugbetaling van de schuld. 

‘De borg’ (dat is degene die zich borg stelt) verplicht zich namelijk in de overeenkomst (de borgstelling) met de bank om een verplichting van de schuldenaar na te komen wanneer deze dat zelf niet doet. In de overeenkomst staat wat het maximale bedrag is en in welke gevallen de borg mag  worden aangesproken. 

Vergelijkbaar is het medeschuldenaarschap of de garantstelling. De schuldeiser hoeft in dat geval niet eens eerst bij de oorspronkelijke schuldenaar aan te kloppen, maar kan direct degene aanspreken die zich garant gesteld heeft. 

 LET OP Best riskant 

Mensen staan niet altijd stil bij de gevolgen van een borgstelling of medeschuldenaarschap. De bank vraagt bijvoorbeeld aan de partner van de ondernemer of zij ‘even wil meetekenen’. Gaat de onderneming failliet, dan draait de partner voor de schulden op, ook al was zij op 

 huwelijkse voorwaarden getrouwd. Wat ook vaak voorkomt, is dat de ondernemer ‘in privé’ moet meetekenen voor een schuld van de bv. Gaat het mis met de bv, dan staat ook de gezinswoning op het spel. Terwijl het vermijden van aansprakelijkheid vaak juist een van de redenen was om de eenmanszaak om te zetten in een bv. 

Als een kind geld wil lenen bij de bank en zelf geen zekerheden kan bieden, komt het voor dat de bank vraagt of de ouders zek     erheid kunnen geven. 

Het is belangrijk dat de ouders dan goed nadenken wat ze op het spel zetten. 

Bij een pandrecht of hypotheekrecht blijft de schade beperkt tot een of meer specifieke zaken (een huis, een beleggingsportefeuille). Bij borgstelling of medeschuldenaarschap kan in principe het gehele vermogen van de ouders worden uitgewonnen, waaronder het huis. Het is daarom belangrijk om beperkingen te stellen aan de zekerheden die gegeven worden. Al zal de bank daar doorgaans niet happig op zijn.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *