Crowdfunding

Een relatief nieuwe manier van financieren is crowdfunding. Hierbij probeert iemand die geld nodig heeft om een onderneming op te zetten, een huis te kopen of een investering te doen, bij een groot publiek financiers te vinden. Dat kunnen een of enkele financiers zijn die een groot bedrag  uitlenen of een heleboel financiers die allemaal een klein bedrag uitlenen. 

Voor degene die geld uitleent, is het risico vrij groot. Hoe kan hij immers de financiële gegoedheid van de schuldenaar beoordelen? Daar  staat tegenover dat de rente hoger zal zijn dan op een spaarrekening. 

Als een of enkele financiers een groot bedrag uitlenen, ligt het voor de hand daarvan een notariële akte op te laten stellen (vanwege de  dwingende bewijskracht en de executoriale titel) en wellicht ook hypothecaire zekerheid te geven. 

Als het een groot aantal kleine financiers betreft (bijvoorbeeld 100 mensen die ieder €1000 uitlenen) vormen de kosten en rompslomp vaak een belemmering voor het opstellen van een notariële akte. Daar staat tegenover dat het belang van zekerheid ook kleiner is; iemand die €1000 uitleent  zal met minder zekerheid genoegen zal nemen dan iemand die €100.000 uitleent. 

Crowdfunding kan op allerlei manieren. Er zijn websites die vraag en aanbod van financiering bijeen brengen, maar ook een oproep binnen het eigen netwerk is denkbaar (familie, vrienden, Facebook). Maar als de schuldenaar niet netjes aflossing en rente betaalt, is er een grote kans op verstoorde verhoudingen en reputatieschade; misschien wel via datzelfde Facebook… 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *