U heeft zelf geld nodig

Geld dat is weggegeven, is niet meer van u. Voordat u gaat schenken, moet u zich daarom afvragen of u het geld voorgoed kunt missen. Maar ook  geld uitlenen houdt in dat u voor langere tijd niet over uw eigen vermogen kunt beschikken. 

Als u door gewijzigde omstandigheden of een financiële tegenvaller geld nodig heeft dat u door een schenking of lening zelf niet meer heeft, wilt u vast niet uw hand bij de kinderen ophouden. Daarnaast is het zo dat u over geld dat u door een schenking of lening niet meer (beschikbaar) heeft, geen rendement meer ontvangt, waardoor u rente-inkomsten mist die misschien een mooie aanvulling op uw inkomen hadden kunnen vormen. 

5.5 a Eigenwoningschuld ouders 

Ouders kunnen ook zelf een woning hebben waar een hypotheekschuld op rust. Als ze door een financiële tegenvaller niet meer in staat zijn om die lening af te lossen, is dat vervelend omdat de eigen woning misschien als appeltje voor de dorst was bedoeld. Hoe prettig is het niet als ouders op hun oude dag een afbetaald huis hebben waarin ze lastenvrij kunnen wonen. Of als ze op dat moment ervoor kunnen kiezen om het te grote huis te  verkopen en te gaan huren of kleiner te gaan wonen, zodat ze van (een deel van) de verkoopopbrengst kunnen leven. 

Maar als de eigenwoningschuld niet kan worden afgelost, houden ze op hun oude dag de maandelijkse lasten. En na 30 jaar zijn de rentekosten van de lening ook niet meer aftrekbaar, waardoor de maandelijkse lasten zelfs stijgen! Ouders hebben dan misschien niet meer de keuze om in het huis te blijven, omdat ze simpelweg de lasten niet meer kunnen betalen. 

5.5 b Zorgkosten en schenking 

Als een ouder zorg nodig heeft, aan huis of in een verpleeghuis, moet een eigen bijdrage worden betaald op grond van de Wet langdurige zorg. Nadeel van het doen van schenkingen is dat als de wetgeving omtrent de zorg verandert of als de ouders particuliere zorg willen inkopen, hun vermogen daarvoor niet altijd meer toereikend zal zijn. In het ergste geval moeten de ouders bij de kinderen de hand ophouden omdat ze hun vermogen aan hen hebben weggeschonken. Voordat de ouders hun vermogen overhevelen, moeten ze over dit soort zaken goed nadenken. 

5.5 c Zorgkosten en lening 

Wat als ouders geld hebben uitgeleend en een van hen in de zorg terechtkomt? Bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor de zorg wordt naar de omvang van het vermogen in box 3 gekeken. Tot dit vermogen wordt ook uitgeleend geld gerekend, hoewel de ouders daar niet direct over kunnen beschikken. Dat is bijvoorbeeld het geval als het uitgeleende geld is geïnvesteerd in een woning van een kind, zodat het kind de geldlening niet op commando kan aflossen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *